Běžné pečivo

Pečivo patří k základním potravinám, které většina domácností kupuje každodenně.

Slovem „čerstvé pečivo“ smí být označeno pouze pečivo, jeho výroba nebyla před dokončením přerušena zmrazením, nebo jinou technologickou úpravou vedoucí k prodloužení trvanlivosti. Zároveň musí být nabízeno k prodeji nejpozději 24hod po upečení.

Pečivo s větším obsahem tuku je kvalitnější a zároveň i trvanlivější.

Pečivo prodávané ve většině supermarketů bylo v hotovém stavu zmrazeno nebo dopékáno ze zmrazených polotovarů.

Oba způsoby mají za následek především rychlejší stárnutí pečiva (pečivo rychleji tvrdne), proto se do něj musí přidávat různé emulgátory (tkz.éčka).

Od srpna 2012 musí být způsob výroby pečiva označen. Hotové pečivo, které se nechá v peci pouze na chvíli rozpéct, musí být označeno slovy „rozmrazeno“ a polotovar, který se v prodejně dopéká musí být označen slovy „ze zmrazeného polotovaru“.